Home page > Kniha o HMSl

Kniha o HMSl

Autoři publikace patřili k dlouholetým příslušníkům resortu obrany, kde v rámci vojenské povětrnostní služby zastávali nejrůznější odborné nebo řídící funkce.

Ing. Miroslav Flajšman působil v řadách vojenské povětrnostní služby od roku 1974. V letech 2000–2001 vykonával funkci Náčelník hydrometeorologické služby AČR, následně až do roku 2011 působil jako Vyšší ministerský rada při Oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany ČR a od té doby až do současnosti zastává systemizované místo Výzkumný a vývojový pracovník Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu.

RNDr. Josef Štekl, CSc., Vědecký pracovník Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd, působil ve vojenské povětrnostní službě v letech 1954–1980, především v rámci Hlavního povětrnostního ústředí. Později vykonával funkci Ředitel ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR.

 

Napsáno u příležitosti jubileí, která si připomínáme v roce 2018:

100. výročí vzniku Povětrnostní stanice leteckého sboru v Praze (při hvězdárně)

99. výročí vzniku Vojenského odboru Státního ústavu meteorologického

99. výročí vzniku Státního ústavu meteorologického

65. výročí vzniku Hlavního leteckého povětrnostního ústředí

65. výročí zahájení vysokoškolského vzdělávání v oboru meteorologie při Vojenské technické akademii v Brně

Věnováno ženám a mužům všech hodností, služebních a pracovních kategorií – vojákům z povolání, vojákům základní služby a civilním zaměstnancům, kteří sloužili u jednotek a součástí vojenské povětrnostní (hydrometeorologické) služby.

 

 

Nahoru